VZW MUSICA ET POETICA  is  een culturele vereniging waarvan de leden hun privéruimte ter beschikking stellen om muzische en/of poëtische avonden te organiseren voor  leden of eigen genodigden.

De betrokken vzw heeft een verzekering afgesloten bij: verzekeringsmaatschappij VIVIUM NV; CONTRACT 32.005.0120 ( 1/09/2014 ).

De volledige voorwaarden zijn ter beschikking bij : DSV Belgium NV | Jan van Rijswijcklaan 212 - Antwerpen.